top of page
Больница

Головна   >   Наші підрозділи  >   Клініко-діагностична лабораторія

free-icon-lab-4843994_edited.png

Клініко-діагностична лабораторія

photo_5273744137956481948_y.jpg

Карпенко Лариса Іванівна

Завідувач клініко-діагностичною лабораторією

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія, як структурний підрозділ лікарні,  була відкрита 25.05.1990. За більш ніж 30 років свого існування в лабораторії збереглись гарні традиції – відповідальне ставлення до улюбленої справи, постійне удосконалення та набуття нового досвіду, відповідність критеріям якості виконання лабораторних досліджень. Та нові досягнення лабораторної медицини також не проходять осторонь нашої лабораторії. Так за останні роки клініко-діагностична лабораторія була оснащена сучасним високотехнологічним обладнанням, яке відповідає умовам надання лабораторних послуг мешканцям нашого міста за програмою медичних гарантій (ПМГ) та галузевим стандартам багатопрофільної лікарні. 
          
В лабораторії виконуються дослідження за різними напрямками: гематологічні, загально клінічні, біохімічні, імунологічні, бактеріологічні. Відповідно, в лабораторії працюють висококваліфіковані лікарі різних спеціальностей та лаборанти: 

 • лікарі-лаборанти – 6 (3  вищої категорії)

 • лікарі-бактеріологи – 4 (3  вищої категорії)

 • лікар-лаборант з клінічної біохімії – 1 (вища категорія)

 • лікар-лаборант- імунолог – 1 (вища категорія)

 • лаборантів з середньою медичною освітою – 22 (14 з них з вищою категорією)

 

Лабораторія виконує широкий спектр лабораторних досліджень на сучасному лабораторному обладнанні таких світових брендів, як:  Sysmex, Carl Zeizz, Helena, Beckman Coulter, Mindray, Rосhe, Vitek.

 

Перелік лабораторних досліджень,
які виконуються  в клініко-діагностичній лабораторії  

 

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, гематокрит, тромбоцити, тромбокрит, середній об’єм тромбоцитів, середній об’єм еритроцитів, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті, розподіл еритроцитів за об’ємом;  абсолютна кількість нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів, еозинофілів, базофілів; відносна кількість нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів, еозинофілів, базофілів (автоматичний підрахунок).

 • Швидкість осідання еритроцитів.

 • Тромбоцити по Фоніо.

 • Ретикулоцити.

 • Дослідження крові на малярійні  паразити.

 • Підрахунок лейкоцитарної формули з описанням морфології формених  елементів  крові (мікроскопія).

 • Виявлення клітин червоного  вовчака (LE- клітин).

 • Осмотична резистентність еритроцитів.

 • Виявлення мієлопероксідази в лейкоцитах.

 • Виявлення глікогену в лейкоцитах.

 • Виявлення кислої фосфатази в лейкоцитах. 

 • Виявлення неспецифічної естерази в лейкоцитах.

 • Імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові та кісткового мозку (CD).

 • Імунний статус. Кількісне визначення Т-лімфоцитів (хелпери, супресори), В-лімфоцитів, натуральних килерів.

 

ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сеча

 • Фізичні  властивості  (колір,  прозорість)

 • Відносна щільність

 • рН

 • Білок  

 • Глюкоза  якісно

 • Глюкоза кількісно 

 • Кетонові  тіла

 • Білірубін  і  жовчні   пігменти

 • Форменні  елементи  в  1 мл (за Нечипоренком)

 • Визначення концентраційної здатності нирок (за Зимницьким)

 • Мікроскопічне дослідження осаду

 • Креатінін

 • Відношення мікроальбумін/креатинін

 • Загальний аналіз сечі (тест-смужка)

 

Мокротиння

 • Фізичні  властивості  (характер,  концистенція,  кількість)

 • Мікроскопічне дослідження

 

Кал

 • Фізичні  властивості  (колір, рН, слиз,концистенція)

 • Мікроскопічне дослідження

 • Прихована кров

 • Лічинки, яйця гельмінтів

 • Простіші

 

Рідини серозні

 • Фізичні властивості (характер, колір,  прозорість)

 • Виявлення сіромуцину (проба Ривальта)

 • Білок

 • Мікроскопічне дослідження

 

Рідина спиномозкова

 • Фізичні  властивості (колір, питома вага, кількість, прозорість)

 • Білок

 • Глюкоза

 • Визначення кількості формених  елементів (цитоз)

 

Виділення статевих органів 

 • Мікроскопічне дослідження; виявлення трихомонад, гонококів, гарднерел та інше

 

ЦИТОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Атипові та  злоякісні  клітини

 

БІОХІМІЧНІ   ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 • АлАТ

 • АсАТ

 • α -амілаза

 • Лужна  фосфотаза

 • Креатинкіназа

 • Креатинкіназа-МВ-фракція

 • ЛДГ

 • ГГТ

 • Білірубін прямий

 • Білірубін  загальний

 • Глюкоза

 • Альбумін

 • Холестерин  загальний

 • Холестерин високої щільності

 • Холестерин низької щільності

 • Тригліцериди 

 • Сечова кислота

 • Сечовина

 • Загальний  білок

 • Магній 

 • Креатинін

 • Фосфор 

 • Хлориди

 • Кальцій іонізований

 • Калій 

 • Натрій

 • Антистрептолізин-О (кількісно)

 • Ревматоідний фактор (кількісно)

 • С-реактивний білок (кількісно)

 • Глюкоза

 • Глікогемоглобін

 

Дослідження системи гемостазу:

 • Тромбіновий час

 • Протромбіновий  час

 • Протромбін по Квіку

 • МНВ

 • Фібріноген

 • АЧТЧ

 • Єтаноловий тест

 • Адгезія тромбоцитів

 • Спонтанна агрегація тромбоцитів

 • Індуцирована агрегація тромбоцитів (АДФ, колаген, ристоцетин)

 • Визначення РФМК 

 • Визначення антитромбіна ІІІ

 • Визначення фактору XIII

 • Еуглобуліновий лізис

 • XIIа – Хагеман залежний лізис

 • Диференційна діагностика гемофілій

 • Кількісне визначення факторів VIII

 • Кількісне визначення факторів ІХ

 • Виявлення інгібіторної форми гемофілії

 • Д-димер

 

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ   ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Крові на стерильність

 • Сечі на мікрофлору

 • Виділень з ран

 • Виділень глаз

 • Виділень ушей

 • Виділень жіночих статевих органів

 • Виділень чоловічих статевих органів

 • Серозної рідини

 • Виділень ротоглотки

 • Виділень носа

 • Виділень ротоглотки і носа на дифтерію

 • Секційного матеріалу

 • Визначення чутливості до антибіотиків

 • Виділень дихальних шляхів

 • Повітря закритих приміщень методом аспірації 

 • Матеріалу на стерильність

 • Змиви на кишкову паличку

 • Дослідження рідкого мила та антисептика

 • Контроль донорської крові на стерильність

 • .На кишкову групу інфекцій

 

ІМУНОСЕРОЛОГІЧНІ   ДОСЛІДЖЕННЯ

 •  Визначення імуноглобулінів М до SARS-COV-2

 •  Визначення імуноглобулінів G до SARS-COV-2

 • Визначення загальних імуноглобулінів А, М, G

 • Група крові за системою АВО

 • Група крові за системою Rhesus

 • Наявність та титр резус-антитіл

 

Гормони щитоподібної залози:

 • ТТГ- тиреотропний гормон

 • Вільний Т3 – вільний трийодтиронін 

 • Т3 – трийодтиронін

 • Т4 – тироксин

 • Вільний Т4 – вільний тироксин

 • Анти-ТПО – антитіла до тиреотропної  пероксидази

 • Анти-ТГ – антитіла до тиреоглобуліну

 • ТГ – тиреоглобулін

 • Кальцитонін (тирокальцитонін)

 • Анти-ТТГР – антитіла до рецепторів  тиреотропний гормон

 

Гормони статеві/ інші гормони:

 • Пролактин

 • Прогестерон

 • Лютеїнізуючий гормон

 • ФСГ-фолікулостимулюючий гормон

 • Естрадіол

 • Кортізол

 • Тестостерон

 • ДГЕА-С – дегідроепіандростерон-сульфат

 • С-пептід

 • Інсулін

 • ПТГ-паратіреоїдний гормон

 

Пухлинні маркери:

 • Антиген плоскоклітинної карциноми/SCC

 • Раковий антиген СА 125 (карцинома яєчників)

 • НЕ4

 • Вільний простатоспецифічний антиген (вільний ПСА)

 • Загальний простатоспецифічний антиген (загальний ПСА)

 • Кальцій- зв’язуючи білок S100 (контроль за лікуванням меланоми, підвищення при ураженнях головного мозку (травма, інсульт))

 • Нейрон-специфічна енолаза /НСЕ (дрібноклітинна бронхіальна карцинома, нейробластома)

 • Цитокератин 19/CYFRA 21-1 (недрібноклітинний рак легень, малоінвазивний рак сечового міхура)

 • Раковий антиген 15-3/СА 15-3 (рак молочної залози)

 • Раковий антиген 19-9/ СА 19-9 (карцинома підшлункової залози)

 • Раковоембріональний антиген/ СЕА (колоректальна карцинома)

 • Рак шлунку та кішківника СА 72-4

 

Кардіомаркери:

 • Тропонін Т

 • N-термінал   pro-BNP

 

Анемія:

 • Вітамин В12

 • Ферритин 

 

Пренатальний скринінг:

 • Плацентарний фактор росту /PLGF

 • Хоріонічний  гонадотропін людини і бетасубодиніці /ХГЛ+β

 • Вільний ХГЛ+β

 • Альфа-фетопротеїн/АФП

 • Асоційований з вагітністю білок плазми А/ РАРР-А

 

Ревматоїдний артрит:

 • Анті-цітрулінірований пептид

 

Інтенсивна терапія:

 • Інтерлейкін-6

 • Прокальцитонін

 

Інфекційні захворювання:

 • Антитіла до ВІЛ combi

 • Антитіла класу IgM до цитомегаловірусу (СМV IgM)

 • Антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV)

 • Антиген вірусу гепатиту В (НВsAg)

 • Антитіла класу IgM до краснухи

 • Антитіла класу IgG до краснухи

 • Антитіла класу IgM до токсоплазмозу

 • Антитіла класу IgG до токсоплазмозу

 • Загальні антитіла до блідої спірохети

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 •  Виявлення  РНК  SARS-COV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції

 

Лабораторія виконує лабораторні дослідження за програмою медичних гарантій для амбулаторних пацієнтів з електронними направленнями, з будь-яких амбулаторій або консультативно-діагностичних відділень (незалежно від місця проживання пацієнта)  

 

ПРИЙОМ АНАЛІЗІВ:

понеділок-п’ятниця з 8:00 до 12:00 (при наявності електронного направлення)

 

КНП «Міська клінічна лікарня №4» ДМР 
клініко-діагностична лабораторія, 2 поверх
м.Дніпро, ж/м Західний, вул.Ближня, 31

bottom of page